• +374 060-50-50-25
  • +374 010-70-70-55
  • info@sedarsgroup.com
x
Ենթագումար: 0 դր.
0
Դասավորել ըստ:

Փաթիլներ

orig
Եգիպտացորենի փաթիլներ 375 գ
1500 դր.
Price / kg:
Nordic_Porridge_Oats3
Վարսակի փաթիլներ 500գ
1100 դր.
Price / kg:
Nordic_Elovena_4-Cereal_Flakes
Փաթիլներ 4 հացահատիկից 600գ
1100 դր.
Price / kg:
Nrd_El_millet_350g
Կորեկի փաթիլներ 500գ
1200 դր.
Price / kg:
Nrd_El_buckweat_350g
Հնդկաձավարի փաթիլներ 550գ
1200 դր.
Price / kg:
EL_NR_5_Cereal_Flakes
Փաթիլներ 5 հացահատիկից 600գ
1200 դր.
Price / kg:
EL_NR_Rye_Flakes_600g
Տարեկանի փաթիլներ 600գ
1200 դր.
Price / kg:
Nordic_Hercules_Oat_Flakes
ՀԵՐԿՈՒԼԵՍ ՖԻՆՆԱԿԱՆ
1200 դր.
Price / kg:
NR_EL_Oat_Bran_700g
Վարսակի թեփ 700գ
1400 դր.
Price / kg: